સમસ્ત આડેસરા પરિવારના સતી માતાજી ના ૨૧ માં પાટોત્સવ ની ભવ્ય ઉજવણી

તારીખ : ૨૪ - ૦૧ - ૨૦૧૯, ગુરૂવાર